herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Myśliborzu

Szukaj w serwisie

26 lis 2020
Program "CZYSTE POWIETRZE 2.0"

Program "CZYSTE POWIETRZE 2.0"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu informuje, iż osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

WAŻNE!

Wydanie zaświadczenia następuje na żądanie osoby fizycznej!

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Kliknij w link (pobierz druk);

czytaj więcej

09 lis 2020
Aktualności

Komunikat Dyrektora OPS

Komunikat dotyczący funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców naszej Gminy i z uwagi na dynamiczne rozprzestrzenianie się koronawirusa w naszym regionie, od dnia 9 listopada 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu pozostaje zamknięty dla interesantów.

Załatwianie spraw odbywać się będzie drogą pocztową, elektroniczną, telefoniczną lub za pośrednictwem platformy ePUAP. W sytuacji, gdy z przepisu prawa wynika obowiązek osobistego stawienia się w Ośrodku Pomocy Społecznej celem dokonania określonej czynności urzędowej – sprawy załatwiane będą po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wizyty w jednostce.

Numery telefonów do Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu:

+48 95 747 21 43
+48 95 747 58 49

czytaj więcej

02 lis 2020
Aktualności

Komunikat Dyrektora OPS

Szanowni Państwo!

Dyrektor OPS w Myśliborzu zarządzeniem z dnia 02.11.2020r. wprowadza w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myśliborzu w związku z trwającym stanem epidemii zmianę czasu pracy dla pracowników.

W związku z powyższym w dniach od 02 listopada do 13 listopada 2020 r. pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu będą do dyspozycji interesantów w godz. od 8.00 do godz. 14.00, a wszelkie sprawy należy załatwiać drogą elektroniczną i telefoniczną.

W sytuacji, gdy z przepisu prawa wynika obowiązek osobistego stawienia się w Ośrodku Pomocy Społecznej celem dokonania określonej czynności, bądź pilna potrzeba załatwienia sprawy – sprawy załatwiane będą po uprzednim kontakcie telefonicznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w celu ustalenia terminu i godziny wizyty w OPS.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Błażej Kowzan

czytaj więcej

  • BIP
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
  • Urząd Wojewódzki
  • OPS
  • Niebieska Linia
  • Gmina Miasto Myślibórz
  • Powiatowy Urząd Pracy
  • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
  • ŚDS Myślibórz