herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Myśliborzu

Szukaj w serwisie

09 kwi 2019
Aktualności

Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu, został włączony do Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw w formie oddziałów Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w woj. zachodniopomorskim.

Oddział Ośrodka Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonym Przestępstwem przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Myśliborzu rozpoczął działalność dnia 18 marca 2019 roku.


Zadania:

Ośrodek zapewnia wsparcie w uzyskaniu bezpłatnej i profesjonalnej pomocy prawnej, psychologicznej, socjalnej i innych świadczeń wyłącznie osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Ośrodek zapewnia pokrzywdzonemu dyskrecję, wsparcie oraz poczucie bezpieczeństwa w zakresie świadczonej pomocy. Dąży do nawiązania współpracy z innymi podmiotami realizującymi zadania związane z niesieniem pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem np. policja, straż miejska, sądami, prokuraturą, kuratorami, zakładami opieki zdrowotnej, placówkami oświatowymi, ośrodkami interwencji kryzysowej, inne organizacje pozarządowe.

Za osobę pokrzywdzoną uważa się osobę fizyczną, która doznała krzywdy, włączając w to uszkodzenia ciała lub szkodę psychiczną, cierpienie emocjonalne lub stratę ekonomiczną, spowodowane bezpośrednio przez działania lub zaniechania stanowiące naruszenie prawa karnego Państwa Członkowskiego .
 

Oddział Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ośrodku Pomocy Społecznej ul. 1-go Maja 19, 74-300 Myślibórz
czynne poniedziałek 9:00 – 15:00 tel. 515 473 667;  515 473 666

 

 

czytaj więcej

03 kwi 2019
Aktualności

Projekt zmian w Programie "Rodzina 500+" od dnia 1 lipca 2019 r.

Dzięki zaproponowanym zmianom od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Inne zmiany w Programie „Rodzina 500+”:

 • od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.
 • przyznanie świadczenia z programu „Rodzina 500+” w postaci dodatku wychowawczego dzieciom umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 • wprowadzenie szczególnego, 3-miesiecznego terminu, liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko.
 • wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku.

UPROSZCZONE PROCEDURY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wniosek o świadczenie wychowawcze można będzie złożyć w gminie, w której mieszkamy, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet.

E-wniosek o świadczenie wychowawcze można będzie złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Aby uzyskać prawo do 500 plus na nowych zasadach, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, będzie musiał złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek dopiero po 30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

WAŻNE !

Wnioski o 500 plus można będzie składać drogą elektroniczną od 1 lipca 2019 r, a tradycyjną – od 1 sierpnia 2019 r.

Wnioskodawca otrzymywać będzie automatycznie generowaną i przesyłaną na adres poczty elektronicznej informację o przyznaniu świadczenia lub w przypadku braku poczty elektronicznej informację będzie mógł odebrać osobiście. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Proponuje się, aby projektowana ustawa weszła w życie z dniem 1 lipca 2019 roku.

czytaj więcej

19 mar 2019
Aktualności

Dyżury pracowników Ośrodka

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu informuje, że w dniach 01.04.2019 oraz 02.04.2019r. odbędą się dyżury pracowników socjalnych, którzy będą udzielać porad i informacji z zakresu pomocy społecznej według niżej przedstawionego harmonogramu:

Dnia 01.04.2019r.

- sala wiejska w Nawrocku w godz. 10.00 - 11.00

- sala wiejska w Chłopowie w godz. 11.15 - 12.15

- sala wiejska w Rościnie w godz. 12.30 - 13.30

- sala wiejska w Pszczelniku w godz. 10.00 - 11.00

- sala wiejska w Golenicach w godz. 11.30 - 12.30

Dnia 02.04.2019r.

- sala wiejska w Ławach w godz. 10.00 - 11.00

-sala wiejska w Sulimierzu w godz. 11.15 - 12.15

-sala wiejska w Głazowie w godz.12.30 - 13.30

-sala wiejska w Otanowie w godz. 10.00 - 11.00

-sala wiejska w Sitnie w godz. 11.15 - 12.15

-sala wiejska w Derczewie w godz. 12.30 - 13.30

Celem dyżurów jest zwiększenie dostępności do wsparcia oferowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zapraszamy zainteresowanych.

czytaj więcej

14 gru 2018
Akcje Stowarzyszenia

Świąteczna paczka

Stowarzyszenie "Lepsze Jutro" działające przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Myśliborzu, w tym roku nie zapomniało o najbardziej potrzebujących mieszkańcach naszej gminy. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia zostało rozdanych 14 paczek świątecznych, zawierających niezbędne artykuły żywnościowe i środki chemiczne. Adresatami paczek zostały osoby starsze, samotne i wymagające wsparcia.

czytaj więcej

07 gru 2018
Aktualności

Ogłoszenie

Informujemy, że 15 grudnia 2018 r. (sobota)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu będzie czynny w godzinach od 7.00 do 15.00.

Natomiast 24 grudnia 2018 r. (Wigilia)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu będzie NIECZYNNY.

Za powstałe niedogodności przepraszamy.

Podstawa prawna: Zarządzenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu z dnia 06 XII 2018 r. nr 11

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Błażej Kowzan

                                                                                                                                                                                                                                   

czytaj więcej

 • BIP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • Urząd Wojewódzki
 • OPS
 • Niebieska Linia
 • Gmina Miasto Myślibórz
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
 • ŚDS Myślibórz